Дистанційне навчання 9-Б клас

Спочатку прочитай та запам’ятай основне з вказаного параграфа, розглянь способи розв’язання задач у параграфі, а потім розв’язуй у робочому зошиті запропоновані завдання, відділяючи тему від теми. Це буде підготовкою до контрольної роботи, яку необхідно написати після відновлення навчання в школі.

Даний матеріал можливо опрацювати самостійно.

Після перевірки теоретичного матеріалу, розв’язків даних завдань з твоїм поясненням, контрольної роботи буде виставлена тематична оцінка.  Успіхів!

 

9 – А, 9 – Б класи  Алгебра

 

Тема

Стор.

Пункт

Номера

1

Випадкові події. Імовірність випадкової події

140

19

572, 576, 578, 580, 582, 584, 588, 592

На повторення 598-601

2

Статистичні дані

147

20

605, 606, 610, 612,613,614, 615,616,617

На повторення 620-622

3

Математичне моделювання

128

17

507,511,514,516,518,521

На повторення 526-529

 

4

Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків

133

18

534,537,539,541,543,544,546,

548,550,553,554,560

 

 

9 – А, 9 – Б класи  Геометрія

 

Тема

Стор.

Пара-

граф

Номера

1

Симетрія відносно прямої

118

18

603,605,606,607,612

2

Поворот

126

19

641.646,650(2)

3

Паралельне перенесення

131

20

663,664,670,679

4

Перетворення подібності

136

21

695.698.699.704.706.707.708.713,714,715(1)

 

5

Взаємне розміщення прямих і площин у просторі

184

27

915,916,921,922,923,924,927,932(1),

933,934(1),937,939,941

 

Мій домашній телефон 51-9-25,

 мобільний телефон 097-237-86-48 або 063-209-83-49

Вчитель  Масленко Л.І.


Учитель Слюсар Ірина Василівна

9-Б клас. Українська мова

 

1.     Опрацювати матеріал у підручнику на с. 76-77, 162; с.166-169; с.177

2.     Виконати письмово вправи 95, 293,  написати власну автобіографію.

 

Українська література

1.     Прочитати повість «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка; знати зміст

2.     Опрацювати матеріал з підручника на с. 148-159; вивчити напам’ять одну поезіюпоета-романтика (на вибір)

3.     Опрацювати матеріал з підручника на с. 159-162

4.     Виконати письмово тести на с. 137-138, 163,155


Біологія 9 клас.

 

1.      

Залози внутрішньої секреції.

Опрацювати п. 47, 48 пит. 1-8, пит.. 8  письмово.

2.      

Залози змішаної секреції.

Опрацювати п. 49.

3.      

Гіпоталамо-гіпофізарна система.

Опрацювати п. 50. Тести.

4.      

Етапи онтогенезу людини.

Опрацювати п. 51.

5.      

Формування статевих ознак. Генетичне визначення статі.

Опрацювати п. 52

6.      .

Будова статевих органів.

 Опрацювати п. 53.

 


1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть залозу внутрішньої секреції, яка виробляє гормон росту:
А) вилочкова;    В) гіпофіз;
Б) яєчник;          Г) надниркові залози.

2. Визначте залозу змішаної секреції:
А) слинна;               В) щитоподібна;
Б) підшлункова;      Г) епіфіз.

3. Укажіть залозу внутрішньої секреції, яка виробляє гормон норадреналін:
А) щитоподібна;       В) надниркові залози;
Б) статева;               Г) гіпофіз.

4. Укажіть куди виділяються секрети залоз внутрішньої секреції:
А) кровоносні судини;        В) м’язи;
Б) грудна порожнина;         Г) черевна порожнина.

5. Визначте хворобу, спричинену нестачею гормону росту:
А) акромегалія;      В) карликовість;
Б) мікседема;        Г) гігантизм.

6. Назвіть гормон, надмірне виділення якого спричиняє базедову хворобу:
А) інсулін;           В) тестостерон;
Б)адреналін;      Г) тироксин.

2 рівень
Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних 
 із запропонованих варіантів.
7. Укажіть залози внутрішньої секреції, порушення функцій яких спричиняє затримку росту дитини.
(2 правильні відповіді)
A) Щитоподібна;
Б) підшлункова;
B) гіпофіз;
Г) вилочкова;
Д) надниркові залози.

У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. Гормони кіркового шару наднирників регулюють обмін речовин. При нестачі їх розвивається __________ хвороба.

9. Гормон задньої долі гіпофіза _________________________ підвищує артеріальний тиск і зменшує кількість сечі.

3 рівень
У завданні 10,11 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.

1. Гіпофіз;                              А) Регуляція росту;
2. епіфіз;                                Б) розвиток материнського інстинкту;
3. яєчник;                              В) регуляція добової активності;
4. надниркові залози.           Г) адаптація до несприятливих умов;
Д) регуляція імунітету.

11. Установіть відповідність між наведеними симптомами та назвами хвороби.
1. Підвищений обмін речовин, нервове збудження;               А) Цукровий діабет;
2. гіперглікемія;                                                                           Б) кретинізм;
3. розумова відсталість;                                                            В) гігантизм;
4. великий зріст (до 2 м).                                                           Г) базедова хвороба;
Д) бронзова хвороба.

 

 

1.      

Розвиток статевих клітин. Опрацювати п. 54, пит..1 – 3,письмово пит. 3..

 

2.      

Менструальний цикл. Опрацювати п. 54, пит..4 – 9,письмово пит.10.

 

3.      

Запліднення. Опрацювати п. 55, пит..1 – 5,письмово пит. 6..

 

 


Зарубіжна література

Паланюк Ю.П.

9 – А, Б клас

1.Дж.Байрон Поема «Мазепа».

Прочитати поему, аналізувати.

Вивчити напам’ять поезію Байрона (на вибір)

2.А.Міцкевич.

Прочитати життєвий та творчий шлях письменника.

Вивчити напамять поезію Міцкевича (на вибір)

 


 


9-А, 9-Б

Історія України

П. 24

П.25, дати відповіді на завдання 6, 12 письмово в зошит

9-А, 9-Б

Всесвітня історія

П.20, дати відповідь на завдання 1 письмово в зошит

П.21, виконати завдання 4 письмово в зошит

9-А, 9-Б

Правознавство

П. 15, виконати завдання 7 письмово в зошит

П. 16, виконати тести на ст.120 письмово в зошит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія України – п.26

Всесвітня історія – п.22, завдання 2 письмово в зошит

Правознавство – п.17

Завдання з ХІМІЇ

9 клас

Опрацювати §16, вивчити елементи-органогени.

Опрацювати§17, вивчити властивості метану. № 157 – 164 – виконати письмово.

Опрацювати §18, вивчити визначення на стор. 113 (червоним кольором); вивчити напам’ять (і здати на оцінку!!!) гомологи метану – таблиця на стор. 114(вчити перші два стовпчики:назву та хімічну формулу).

№ 168 – 176 – виконати письмово (навіть ті, що вказано усно).

Опрацювати § 19, виконати письмово № 178 – 182.

Опрацювати §20, виконати письмово № 186 – 189.

Опрацювати §22, виконати письмово № 197 – 203.

 


Фізика

Тема «Електричний струм у різних середовищах» (4 год)

Опрацювати §24-27

Виконати завдання 12, відповісти на питання на ст. 111.


 

9 клас(географія)

1.Тема «Паливно-енергетичний комплекс України»  сторінка 115 і далі. Закінчити практичну роботу №6 і виконати практичну роботу  №7 в зошиті для практичних робіт.

2. На контурній карті підписати по 5 різних типів електростанцій.

3. Тема: «Металургійний комплекс України. Чорна металургія» опрацювати сторінки 116-121 підручника. За малюнком в підручнику ознайомитись з технологією виплавки чорних металів.

4.Тема : «Кольорова металургія» опрацювати сторінки 212-125 підручника. Виконати практичну роботу №8 в зошиті для практичних робіт.


 

Інформатика

Тема «Комп’ютерні мережі»(2 год)

Опрацювати § 13, 14

Виконати завдання 2 (с. 205), 1 (с. 217)

 

 


Задания для дистанционного обучения

по русскому языку для учеников 9-Б класса

Учитель Проскурина Н.В.

1.Проверьте знание теории по теме «Сложное предложение», написав цифровой диктант (стр.164 учебника «Русский язык. 9 класс. Баландина Н.Ф., Дегтярёва К.В., Лебедева С.А.)

2. Выполните письменно в рабочих тетрадях упражнение 3 (стр.165 учебника).

3. Тем ученикам, у которых нет учебников, составить письменное сочинение с использованием разных видов сложных предложений на тему «С чего начинается Родина?» (1 страница)

4. Самостоятельно выучите теорию по теме «Сложноподчиненные предложения с однородным, параллельным, последовательным подчинением».

ТЕОРИЯ

 Виды подчинения в СПП с несколькими придаточными

В СПП может быть более одного придаточного предложения. В этом случае важно понять, как все части сложного предложения связаны между собой, что чему подчиняется. Возможны три вида:

1) последовательное подчинение,
2) параллельное подчинение,
3) однородное подчинение.


Последовательное подчинение

При последовательном подчинении образуется цепочка предложений: главному предложению подчиняется первое придаточное, первому придаточному – второе придаточное и т.д. При этом виде подчинения каждое придаточное является главным для последующего придаточного.

Пример:

Я боюсь, что Анна опоздает на экзамен, который должен начаться рано утром.

Схема: [ … ], (союз что … ), (союзное слово который…).

При последовательном подчинении придаточное, относящееся к главному, называют придаточным первой степени, а следующее придаточное – придаточным второй степени и т.д.

Параллельное подчинение

Если к одному главному предложению относятся придаточные разных типов, то образуется параллельное подчинение. При этом виде подчинения оба придаточных относятся к одному главному. Важно, что эти придаточные разных типов и они отвечают на разные вопросы.

Пример:

Когда вошла учительница, ребята встали, чтобы поприветствовать её.

Схема: (союзное слово когда … ), [ … ], ( союз чтобы …).

Однородное подчинение

Если придаточные предложения являются предложениями одного типа и относятся к одному и тому же члену главного предложения или всему главному в целом, то образуется однородное подчинение. При однородном подчинении придаточные отвечают на один и тот же вопрос.

Пример:

Я неожиданно почувствовала, как напряжение спало и как легко стало у меня на душе.

Схема: [ … ], (союз как … ) и (союз как … ).

Придаточные изъяснительные предложения аналогичны однородным членам предложения, между собой они связаны союзом и. Оба придаточных относятся к члену предложения в главном. Запятая между ними не ставится.

Важно, что при однородном подчинении союзы или союзные слова могут опускаться, что характерно для предложений с несколькими придаточными.

5. Выполните в робочих тетрадях тестирование по теме «Сложноподчиненные предложения с однородным, параллельным, последовательным подчинением».

Жнлаю успеха! https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Smiley.svg/200px-Smiley.svg.png

 

 

Тестирование

«Сложноподчиненные предложения с однородным, параллельным, последовательным подчинением»

 

1.                  Верно ли, что в СПП может быть более одного придаточного предложения?

o                  да

o                  нет

2.                 Как называется подчинение, когда главному предложению подчиняется первое придаточное, первому - второе и т.д.?

o                  последовательное подчинение

o                  однородное подчинение

o                  параллельное подчинение

3.                 Как называется подчинение, когда к одному главному предложению относятся придаточные разных типов?

o                  последовательное подчинение

o                  однородное подчинение

o                  параллельное подчинение

4.                 Как называется подчинение, когда придаточные являются предложениями одного типа и относятся к одному и тому же члену главного предложения или всему главному в целом?

o                  последовательное подчинение

o                  однородное подчинение

o                  параллельное подчинение

5.                 Каким является подчинение в предложении: Когда окончился спектакль, дети захлопали, чтобы артисты почувствовали их благодарность.?

o                  последовательное подчинение

o                  параллельное подчинение

o                  однородное подчинение

6.                 Каким является подчинение в предложении: Я думаю, что в следующей серии герой спасёт девушку, в которую он влюблён.?

o                  последовательное подчинение

o                  параллельное подчинение

o                  однородное подчинение

7.                 Каким является подчинение в предложении: Я услышал, как хлопнула дверь и как заговорили люди в прихожей.?

o                  последовательное подчинение

o                  параллельное подчинение

o                  однородное подчинение

8.                Каким является подчинение в предложении: Я думаю, что брат будет рад моему подарку и что я сделала очень удачный выбор.?

o                  последовательное подчинение

o                  параллельное подчинение

o                  однородное подчинение

9.                 Нужна ли запятая между придаточными предложениями, соединёнными союзом и при однородном подчинении их главному предложению?

o                  да

o                  нет

10.            Верно ли считать, что при однородном подчинении придаточные предложения аналогичны однородным членам предложения, связанным между собой союзом и?

o                  да

o                  нет

 


Англійська мова

Pupils book:

1)      С. 114 – переписати в словник, вивчити слова;

2)      Впр. 2, с. 114 – розповідати про зникаючих тварин (додаткова інформація);

3)      С.117 – переписати в словник, вивчити слова;

4)      Впр. 1, с. 117 – розповідати про шляхи захисту довкілля;

5)      С. 120 – переписати в словник, вивчити слова;

6)      Впр. 4, с. 121 – розповідати, що ми можемо зробити для збереження довкілля

7)      Впр. 3, с. 124 – читати, перекладати, виконувати тести (впр. 4, 5, 6, с. 126)

8)      Впр. 10, с. 132 – проектна робота;

9)      Впр. 1, с. 133 - переказувати 

Workbook:

1)      Впр. 1, с. 33

2)      Урок 4, с. 34

3)      Впр. 1, с.35

4)      Урок 6, с. 36

5)      Впр. 1, с. 37

6)      Впр. 2, с. 37