Дистанційне навчання 9-А клас

Українська  мова

Учитель – Дунаєвська І. М.

9 – А клас

Опрацювати теоретичний матеріал на с. 76-77, виконати вправу 95 (письмово в зошитах)

Опрацювати теоретичний матеріал на с. 162, виконати вправу 270 (письмово в зошитах)

Опрацювати теоретичний матеріал параграф 16 с. 166-169

Опрацювати теоретичний матеріал параграф 17 с.175, виконати вправу 286 (письмово)

Опрацювати теоретичний матеріал параграф 18 с.177, виконати вправу 293(письмово)

Усно дати відповіді на запитання для самоконтролю на с. 182

 

 

 

 Виконати вправу 308 письмово (визначити вид складнопідрядних речень), вправу 311(письмово).

Законспектувати статтю на с. 155 вправи 253


 

Українська Література 4 год.

Л. О. Яковенко 

1. Література українського романтизму. Поети-романтики.(План в зошиті до цієї теми). Матеріал підручника на сторінках 148-164.

2. Микола Гоголь. Вивчити біографію письменника. Скласти в зошиті хронологічну таблицю.(сторінки 165-172 підручника).                           

3.Прочитати оповідання «Вечір проти Івана Купала». Аналізувати оповідання(сторінки 173-178).

4.Тарас Шевченко – геніальний поет, пророк національного відродження.(Скласти план до матеріалу на сторінках 179-189 підручника).

 

1.Григорій Квітка-Основ’яненко – батько української прози.

Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів.  Скласти конспект у зошиті.

2.Прочитати повість Григорія Квітки-Основ’яненка «Маруся». Знати зміст. Скласти план-характеристику головних персонажів повісті.

Поняття про сентименталізм, реалізм (визначення записати в зошити, вивчити).


 

9 – А, 9 – Б

Спочатку прочитай та запам’ятай основне з вказаного параграфа, розглянь способи розв’язання задач у параграфі, а потім розв’язуй у робочому зошиті запропоновані завдання, відділяючи тему від теми. Це буде підготовкою до контрольної роботи, яку необхідно написати після відновлення навчання в школі.

Даний матеріал можливо опрацювати самостійно.

Після перевірки теоретичного матеріалу, розв’язків даних завдань з твоїм поясненням, контрольної роботи буде виставлена тематична оцінка.  Успіхів!

 

класи  Алгебра

 

Тема

Стор.

Пункт

Номера

1

Випадкові події. Імовірність випадкової події

140

19

572, 576, 578, 580, 582, 584, 588, 592

На повторення 598-601

2

Статистичні дані

147

20

605, 606, 610, 612,613,614, 615,616,617

На повторення 620-622

3

Математичне моделювання

128

17

507,511,514,516,518,521

На повторення 526-529

 

4

Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків

133

18

534,537,539,541,543,544,546,

548,550,553,554,560

 

 

 

9 – А, 9 – Б класи  Геометрія

 

Тема

Стор.

Пара-

граф

Номера

1

Симетрія відносно прямої

118

18

603,605,606,607,612

2

Поворот

126

19

641.646,650(2)

3

Паралельне перенесення

131

20

663,664,670,679

4

Перетворення подібності

136

21

695.698.699.704.706.707.708.713,714,715(1)

 

5

Взаємне розміщення прямих і площин у просторі

184

27

915,916,921,922,923,924,927,932(1),

933,934(1),937,939,941

 

Мій домашній телефон 51-9-25,

 мобільний телефон 097-237-86-48 або 063-209-83-49

Вчитель  Масленко Л.І.


 

Біологія 9 клас.

 

1.     

Залози внутрішньої секреції.

Опрацювати п. 47, 48 пит. 1-8, пит.. 8  письмово.

2.     

Залози змішаної секреції.

Опрацювати п. 49.

3.     

Гіпоталамо-гіпофізарна система.

Опрацювати п. 50. Тести.

4.     

Етапи онтогенезу людини.

Опрацювати п. 51.

5.     

Формування статевих ознак. Генетичне визначення статі.

Опрацювати п. 52

6.     .

Будова статевих органів.

 Опрацювати п. 53.

 


1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть залозу внутрішньої секреції, яка виробляє гормон росту:
А) вилочкова;    В) гіпофіз;
Б) яєчник;          Г) надниркові залози.

2. Визначте залозу змішаної секреції:
А) слинна;               В) щитоподібна;
Б) підшлункова;      Г) епіфіз.

3. Укажіть залозу внутрішньої секреції, яка виробляє гормон норадреналін:
А) щитоподібна;       В) надниркові залози;
Б) статева;               Г) гіпофіз.

4. Укажіть куди виділяються секрети залоз внутрішньої секреції:
А) кровоносні судини;        В) м’язи;
Б) грудна порожнина;         Г) черевна порожнина.

5. Визначте хворобу, спричинену нестачею гормону росту:
А) акромегалія;      В) карликовість;
Б) мікседема;        Г) гігантизм.

6. Назвіть гормон, надмірне виділення якого спричиняє базедову хворобу:
А) інсулін;           В) тестостерон;
Б)адреналін;      Г) тироксин.

2 рівень
Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних 
 із запропонованих варіантів.
7. Укажіть залози внутрішньої секреції, порушення функцій яких спричиняє затримку росту дитини.
(2 правильні відповіді)
A) Щитоподібна;
Б) підшлункова;
B) гіпофіз;
Г) вилочкова;
Д) надниркові залози.

У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. Гормони кіркового шару наднирників регулюють обмін речовин. При нестачі їх розвивається __________ хвороба.

9. Гормон задньої долі гіпофіза _________________________ підвищує артеріальний тиск і зменшує кількість сечі.

3 рівень
У завданні 10,11 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.

1. Гіпофіз;                              А) Регуляція росту;
2. епіфіз;                                Б) розвиток материнського інстинкту;
3. яєчник;                              В) регуляція добової активності;
4. надниркові залози.           Г) адаптація до несприятливих умов;
Д) регуляція імунітету.

11. Установіть відповідність між наведеними симптомами та назвами хвороби.
1. Підвищений обмін речовин, нервове збудження;               А) Цукровий діабет;
2. гіперглікемія;                                                                           Б) кретинізм;
3. розумова відсталість;                                                            В) гігантизм;
4. великий зріст (до 2 м).                                                           Г) базедова хвороба;
Д) бронзова хвороба.

 

Зарубіжна література

Паланюк Ю.П.

9 – А, Б клас

1.Дж.Байрон Поема «Мазепа».

Прочитати поему, аналізувати.

Вивчити напам’ять поезію Байрона (на вибір)

2.А.Міцкевич.

Прочитати життєвий та творчий шлях письменника.

Вивчити напамя’ть поезію Міцкевича (на вибір)


 

Завдання для дистанційного навчання з німецької мови

для учнів 9 - А класу

Учитель : Семенюк О.П.

 

1.    Опрацювати матеріал підручника, с.45 - 50.

2.     Виконати  усно :

Впр.5, с.45 – 46 ;   впр. 3, с.47 - 49 ;

3.    Виконати  письмово :  впр.6, с. 46;  впр.5, с. 49

 

 

1.      

Розвиток статевих клітин. Опрацювати п. 54, пит..1 – 3,письмово пит. 3..

2.      

Менструальний цикл. Опрацювати п. 54, пит..4 – 9,письмово пит.10. 

3.      

Запліднення. Опрацювати п. 55, пит..1 – 5,письмово пит. 6.. 

 


 

9-А, 9-Б

Історія України

П. 24

П.25, дати відповіді на завдання 6, 12 письмово в зошит

9-А, 9-Б

Всесвітня історія

П.20, дати відповідь на завдання 1 письмово в зошит

П.21, виконати завдання 4 письмово в зошит

9-А, 9-Б

Правознавство

П. 15, виконати завдання 7 письмово в зошит

П. 16, виконати тести на ст.120 письмово в зошит

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Історія України – п.26

Всесвітня історія – п.22, завдання 2 письмово в зошит

Правознавство – п.17

 

Англійська мова

Pupil’s book:

1)                С. 114 – переписати в словник, вивчити слова;

2)                Впр. 2, с. 114 – розповідати про зникаючих тварин (додаткова інформація);

3)                С.117 – переписати в словник, вивчити слова;

4)                Впр. 1, с. 117 – розповідати про шляхи захисту довкілля;

5)                С. 120 – переписати в словник, вивчити слова;

6)                Впр. 4, с. 121 – розповідати, що ми можемо зробити для збереження довкілля

7)                Впр. 3, с. 124 – читати, перекладати, виконувати тести (впр. 4, 5, 6, с. 126)

8)      Впр. 10, с. 132 – проектна робота;

9)      Впр. 1, с. 133 - переказувати

 

 

Workbook:

1)                Впр. 1, с. 33

2)                Урок 4, с. 34

3)                Впр. 1, с.35

4)                Урок 6, с. 36

5)      Впр. 1, с. 37

6)      Впр. 2, с. 37


 

Завдання з ХІМІЇ

9 клас

Опрацювати §16, вивчити елементи-органогени.

Опрацювати§17, вивчити властивості метану. № 157 – 164 – виконати письмово.

Опрацювати §18, вивчити визначення на стор. 113 (червоним кольором); вивчити напам’ять (і здати на оцінку!!!) гомологи метану – таблиця на стор. 114(вчити перші два стовпчики:назву та хімічну формулу).

№ 168 – 176 – виконати письмово (навіть ті, що вказано усно).

Опрацювати § 19, виконати письмово № 178 – 182.

Опрацювати §20, виконати письмово № 186 – 189.

Опрацювати §22, виконати письмово № 197 – 203.


 


 

Фізика

Тема «Електричний струм у різних середовищах» (4 год)

Опрацювати §24-27

Виконати завдання 12, відповісти на питання на ст. 111.


 

Інформатика

Тема «Комп’ютерні мережі»(2 год)

Опрацювати § 13, 14

Виконати завдання 2 (с. 205), 1 (с. 217)


 

9 клас(географія)

1.Тема «Паливно-енергетичний комплекс України»  сторінка 115 і далі. Закінчити практичну роботу №6 і виконати практичну роботу  №7 в зошиті для практичних робіт.

2. На контурній карті підписати по 5 різних типів електростанцій.

3. Тема: «Металургійний комплекс України. Чорна металургія» опрацювати сторінки 116-121 підручника. За малюнком в підручнику ознайомитись з технологією виплавки чорних металів.

4.Тема : «Кольорова металургія» опрацювати сторінки 212-125 підручника. Виконати практичну роботу №8 в зошиті для практичних робіт.