Дистанційне навчання 8-А клас

Українська  мова

Опрацювати параграф 25 с. 181-194

Виконати письмово в зошиті вправи: 299, 301, 309, 317, 324

Виконати письмово тестові завдання

Звертання. Вставні слова

Тестові завдання

1.                Укажіть правильні твердження.

а)  Звертання — слово, що називає того, до кого звертаються з мовленням;

б)  Поширені звертання складаються з двох слів;

в)  Вставними називаються слова або сполучення слів, словосполучення, речення, що виражають ставлення мовця до висловлюваного ним повідомлення;

г)  Звертання і вставні слова є членами речення.

2. У яких реченнях не вжито вставних слів?

а)  Мабуть, у всьому Києві ніде немає кращого місця, аніж це, де виріс наш будинок (За Б. Житковим);

б)  Мільйонери, як відомо, бувають різні (За М. Слабошпицьким);

в)  Мені осіння ніч короткою здається  (Леся Українка);

г)  Ягня, здається, веселилось… (Т. Шевченко).

3. Укажіть речення, де неправильно вжито розділові знаки.

а)  На моє щастя серед тих речей траплялися й старовинні рушники, на яких миготіла червона калина з темними листками, красувався буйним пломенем хміль (За І. Цюпою);

б)  На щастя, краса не щезла з лиця нашої планети (За Г. Тарасенко);

в)  Мабуть, тому, що душа наша приростає до рідної землі, до рідного її куточка (За Г. Тарасенко);

г)  Та це не допомогло вгамувати скорботу, і нарешті хлопець кинувся у воду, немов в обійми сестрички (З календаря).

4. Укажіть речення, у яких наявні пунктуаційні помилки.

а)  Стара підсліпуватими очима розглядала своє давнє шитво і, мабуть нічого не бачила окрім плямистого мережива (За І. Цюпою);

б)  Мабуть, уже не чекав ніякої неприємної несподіванки (За М. Слабошпицьким);

в)  Читачу, чи не буває тобі нудно часом? Тоді розгорни сторінки поеми життя і пошукай той розділ, де змальована людина, схожа на тебе… (За І. Вільде);

г)  Вітчизно наша! Яка ж ти мальовнича, яка різнобарвна і яка привітна… (За Ю. Збанацьким).

5.Укажіть речення з поширеним звертанням.

а)  Прощай, колиско, прощай, тепле гніздечко, прощай, школо наша, прощайте, дні незабутні, неповторні (За Ю. Збанацьким);

б)  Народе мій, до тебе я ще верну…  (В. Стус);

в)  Дай мені крила, Україно! (М. Сингаївський);

г)  Перший, починай!

6.Укажіть речення, у якому наявні вставні слова, що виражають почуття.

а)  Отже, живемо ми в цьому будинку, в цій квартирі, і в нас на балконі завжди хтось живе (За Б. Житковим);

б)  На щастя, краса не щезла з лиця нашої планети  (За Г. Тарасенко);

в)  Мабуть, тому, що душа наша приростає до рідної землі, до рідного її куточка (За Г. Тарасенко);

г)  Учорашні школярі невміло прощаються, можливо, хтось комусь тисне руку і востаннє розходяться, можливо, розходяться на все життя (За Ю. Збанацьким).

7.Укажіть рядок із групою вставних слів одного розряду.

а)  На радість, на щастя, можливо, треба думати;

б)  Звичайно, певна річ, правда, шкода;

в)  Будь ласка, вибачте, добридень;

г)  Словом, однак, крім того, по-перше.

8. Яке слово не є вставним?

а) Пам’ятаю;

б) Навіть;

в) Наприклад;

г) Гадаю.

9. Укажіть речення тільки з непоширеним звертанням.

а)  Де ти, Лесю?  (За І. Драчем);

б)  Совісте наша! (За І. Драчем);

в) Фантазіє, богиня легкокрила! (Леся Українка);

г) Мово рідна! Ти ж як море! (С. Плачинда);

10. Укажіть групу вставних слів дійсно, справді, безперечно.

а) Припущення, невпевненість;

б) Упевненість;

в) Почуття;

г) Ввічливість, привернення уваги.

11. Установіть відповідність між реченнями і вставними конструкціями в них (розділові знаки пропущено).

1. звертання

2. вставне слово

3. вставне словосполучення

4 вставне речення

а) Бува то правда кажучи звичайна крамарська буда яких безліч в Італії. (Леся Українка);

б) Воно мені мабуть так мало бути. (М. Вінграновський);

в) А я хвилину виберу скажу про командира отак за пер-шим спогадом і другий виплива душа у нього щира… (А. Малишко);

г) Ми зберегли тебе вкраїнсько мово щоб лютий ворог не поранив. (П. Тичина);

д) Стежина неначе лоза виноградна пнеться по білій стіні гори. (Д. Павличко).

12. Напишіть невеликий роздум на одну з запропонованих тем, використовуючи поширені та непоширені звертання, вставні слова (словосполучення, речення) різних видів (види підпишіть над використаними вставними конструкціями).

Теми для міні-творів:

1.                Ті держави здатні стати великими, у яких великі малі люди (О. Довженко).

2.                Історія проситься в сни нащадків (Л. Костенко).

3.                Людство не може зупинитися. Воно взяло надто великий розгін, рух для нього — це найвищий закон життя (П. Загребельний).

  

Опрацювати теоретичний матеріал вправи 84 на с. 71, виконати вправу 85 (усно).

 

Виконати вправу 86 с.73 (написати на вибір один протокол у робочий зошит).

Повторити теоретичний матеріал на с. 158-159, с.162.

Виконати вправи 258, 259, 257 (виконати письмово)


 

8 - А клас

Спочатку прочитай та запам’ятай основне з вказаного параграфа, розглянь способи розв’язання задач у параграфі, а потім розв’язуй у робочому зошиті запропоновані завдання, відділяючи тему від теми. Це буде підготовкою до контрольної роботи, яку необхідно написати після відновлення навчання в школі.

Даний матеріал можливо опрацювати самостійно.

Після перевірки теоретичного матеріалу, розв’язків даних завдань з твоїм поясненням, контрольної роботи буде виставлена тематична оцінка.  Успіхів!

 

Алгебра 

 

Тема

Стор.

Пара-

граф

Номера

1

Функція у=х2

122

11

224, 226, 227, 228(1,3,5,7), 232, 233

2

Числові множини. Ірраціональні та дійсні числа

145

14

276, 282, 285,286,287, 288

 

3

Квадратний корінь.

Рівняння х2=а

136

13

258,259,260,261,263,266,267,268,

269

 

8 – А  Геометрія

 

Тема

Стор.

Пар-

граф

Номера

1

Многокутник. Сума кутів многокутника. Вписані і описані многокутники

126

15

662(3), 663(3), 664(3), 669, 670, 674(1)

2

Площа многокутника, прямокутника

132

16

666(1), 689(1), 694, 695(1), 696(1), 699(1)

3

Площа квадрата, паралелограма, ромба

141

17

728(1), 729(1), 732(1), 734(1), 735(1), 736(1), 738(1), 743(1), 744

 

4

Площа трикутника

148

18

761,764(1),765,767,770(1),

772(1), 774(1), 775(1),776 

5

Площа трапеції

155

19

798,803,805(1),807,808(1),809(1),

810

 

 

Мій домашній телефон 51-9-25,

 мобільний телефон 097-237-86-48 або 063-209-83-49

Вчитель  Масленко Л.І.


 

Біологія 8 клас.

1.                 

Клас Хрящові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності.

Опрацювати п. 35  стор.163.

2.                 

Різноманітність хрящових риб. Роль хрящових риб у природі та житті людини.

Опрацювати п. 35  підготувати повідомлення про акул, скатів.

3.                 

Клас Кісткові риби. Загальна характеристика класу.

Опрацювати п. 32.

4.                 

Поведінка і сезонні явища у житті риб

Опрацювати п. 34. Тести на стор.171.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      

Різноманітність кісткових риб.Опрацювати п. 36 підготувати повідомлення по даній темі.

2.      

Значення риб у природі та житті людини. Рибне господарство. Охорона риб.Опрацювати п.  34, вміти відповідати на питання в кінці параграфа.

 

 

            

 

 

 

Зарубіжна література

Паланюк Ю.П.

8-А клас

1.»Пісня про Роланда».

Прочитати, характеризувати образи, дібрати цитати до образів Роланда, Карла, Ганелона  (письмово).


 

Завдання для дистанційного навчання з німецької мови

для учнів 8 - А класу

Учитель : Семенюк О.П.

 

1.                Опрацювати матеріал підручника, с.71 – 76.

2.                Записати у словник нові слова та вивчити їх.

3.                Виконати  усно :

Впр.2, с.71;   впр. 8,9, с. 75 ;

4.                Виконати  письмово :  впр.2с, с. 72;  впр.10, с. 76 ( 1 – 4 речення)


 

Історія України

П.24, записати в зошит умови Переяславського, Слободищенського договорів

П.25 до ст.170, виконати тестові завдання, дивись додаток №2

Всесвітня історія

П.12, виконати завдання 4 письмово в зошит

П.13, виконати завдання 2 письмово в зошит

Додаток №2 (8-А клас)

 

Історія України – п.25 прочитати повністю

Всесвітня історія – підготувати комп’ютерну презентацію або повідомлення (в зошит) про відомого художника часів Високого Відродження

 

 

 


 

Українська література  8 – А клас

Прочитати і проаналізувати поезію Лесі Українки «Давня весна» с. 133-134

Виписати в зошити тему, ідею, художні засоби поезії «Давня весна».

Вивчити напам’ять поезію «Хотіла б я піснею стати».

Читати поему Лесі Українки «Давня казка» с.134-140

Вивчити напам’ять уривок з поеми «Давня казка»  с. 139 від слів «В мужика землянка вогка…» до слів «Як пробити пану груди…»

Виконати тестові завдання (письмово в зошитах)

Поема Лесі Українки «Давня казка»

Леся Українка «Давня казка»

Тестові завдання

1. Країна, в якій відбуватимуться події казки:

а) Франція;

б) невідома;

в) фантастична;

г) Англія.

2. Хто раз у раз відвідував поета?

а) Селянські діти;

б) молодь;

в) місцеве панство;

г) люди похилого віку.

3. Герой твору не відчував ні голоду, ні холоду, бо отримував допомогу від: а) Господа ;

б) простого люду;

в) кобзарів;

г) князя.

4. Поет не сподобався лицарю через те, що він:

а) образив лайливим словом вельможу;

б) відмовився піднятися, бо лежав на самісінькій стежині;

в) виявився розумнішим за пана;

г) не став на коліна перед ним.

5. Музичний інструмент, за допомогою якого поет мав можливість продемонструвати свою майстерність:

а) сопілка;

б) гармонь;

в) гітара;

г) мандоліна.

6. Щастя для поета – мати:

а) великий гонорар за свої поезії;

б) волю;

в) графство;

г) повагу до себе від лицаря.

7. Щоб привернути до себе увагу Ізідори, Бертольдо вирішує для неї:

а) виконати серенаду;

б) станцювати;

в) запропонувати поїхати з ним на полювання;

г) подарувати смарагд.

8. «Не легким полюванням» для лицаря Бертольдо було:

а) спіймати пташку;

б) дібрати ноти для виконання музики;

в) скласти поезію;

г) віднайти музичний інструмент.

9. Яку подяку отримав Бертольдо від Ізідори, виконуючи для неї серенаду?

а) Перстень;

б) маленьку хустку;

в) червоне яблуко;

г) квітку троянди.

10. Після виконання серенади у Бертольда зникла:

а) туга;

б) лиха думка;

в) надія;

г) жорстокість.

11. У військовому поході солдат розважала:

а) пісня;

б) музика;

в) Ізідора;

г) вільна думка .

12. Як на ваш погляд, чи щирою була промова-вдячність Бертольда до співців, коли його військо отримало перемогу над царем бусурманським? Відповідь вмотивуйте.

 

8-А клас

 

Скласти та записати в зошити хронологічну таблицю життя і творчості  В. Сосюри с. 148-149

Прочитати виразно поезію «Сад» с. 149

Вивчити напамять поезію В. Сосюри «Любіть Україну» с. 151-152

 Написати аналіз поезії "Любіть Україну" в робочий зошит

 


 

Російська мова 8-А класс

Выучить правила параграфа 28 (с.198). 

Письменно выполнить упражнения 337(2), 351(1).

Выучить правила параграфа 29 (с. 207-208).

Письменно выполнить упражнения 354(1), 362(1).

Зеленый учебник.Повторить § 24.

Выполнить письменно упр.286 (2), 287 (2).

Старый учебник.§ 9, 14, 15

Упр. письменно 187, 263, 279 (І). 

 

 

Завдання з ХІМІЇ

         Опрацювати §21; № 189, 190 – виконати письмово. Вивчити напам’ять періодичний закон (виділений червоним кольором на стор. 132).

Опрацювати §22; № 193 – 195, 198, 199 – виконати усно; № 196, 197 - виконати письмово.

Опрацювати §23; вивчити виділене червоним кольором та курсивом.

№ 203 – 210  - виконати письмово із повним розв’язком.

Розв’язати  задачі:

1.                В якій масі фосфор (V) оксиду міститься 6,2 г Фосфору?

2.                Оксид невідомого елементу має склад Е2О5. Масова частка оксисену в ньому становить 74,07%. Встановіть невідомий елемент.

3.                Хімічна сполука містить Фосфор та Оксиген. Масові частки цих елементів відповідно становлять 43,66% та 56,34%. Визначте формулу сполуки.

4.                До складу карбон оксиду входить 27,27% С. Визначте формулу оксиду.

5.                Магній масою 7,2 г сполучається з 4,8 г Оксигену. Визначте формулу утвореної сполуки.

6.                Вкажіть назву елемента та його порядковий номер, якщо відомо, що валентність його за Гідрогеном дорівнює одиниці, а формула вищого оксиду – Е2О7.

7.                Елемент, який належить до V групи ПСХЕ, утворює сполук Н3ЕО4 з відносною молекулярною масою 142. Визначте цей елемент.

8.                Визначте молекулярну формулу гідроксиду, якщо відомо, що відносна молекулярна маса цієї сполуки становить 121, а елемент, що входить до його складу, належить до ІІІ групи ПСХЕ.

 

 

Англійська мова. 8-А клас

Вчитель Пристайчук Н.М.

Тема: Засоби масової інформації.

Підручник:

1.                Вивчити нові слова і записати їх у словник (с. 84,89. 93, 94, 97).

2.                Вправа 1, ст. 89 (перекладати, розповідати).

3.                Вправа 1, ст. 92 (перекладати, розповідати про один із журналів).

4.                Текст 7, ст. 185 (перекладати, ставити питання, переказувати).

5.                Вправа 1,2,3, ст. 96-98 (опрацювати).

6) Впр. 1, с. 100 – тест;

7) Впр11, с. 103 – проектна робота;

8) С. 186 – розповідати про пресу у США

 

Зошит з друкованою основою:

1.                Вправа 2, ст. 27.

2.                Вправа 2 a,b, ст. 28.

3.                Вправа 1, ст. 30.

4.                Вправа 2, ст. 31

5)      Уроки 7, 8, с. 32

 


 

Фізика

Тема «Робота і енергія» (4 год)

Опрацювати §42-44

Виконати вправи 25 (№ 1, 3, 4), 26, 27 (№ 1-4(усно), 5, 6).


 

8 клас (географія)

1.Виконати практичну роботу №3 в зошиті для практичних робіт і на контурну карту в практичній роботі підписати родовища корисних копалин України.

2.Виконати тести на сторінці 104-105 підручника письмово в робочому зошиті.

3.Опрацювати § 19 Тема:» Клімат України». Виконати завдання № 6 в кінці параграфа письмово в робочому зошиті.

4. Опрацювати § 20. Проаналізувати кліматичні карти в підручнику та атласах.