Дистанційне навчання 7-Б клас

Українська мова

Н у дієприкметниках та НН у прикметниках дієприкметникового походження

 

    Прочитайте правило:

    Пасивні дієприкметники   пишуться без подвоєння: зроблений, написаний.

Прикметники дієприкметникового походження з префіксом не- та наголошеними суфіксами –енн- -анн-, які вказують на найвищу міру ознаки, пишемо з -нн-: нездійсненним, несказанний.

 

 

    1. Повторіть правопис Н та НН у прикметниках та іменниках.

    2. У робочих зошитах виконайте наступну  вправу:

    Перепишіть речення, замість крапок поставте Н або НН

    1. Мов нескінче…ий сон, тягнуться витка…і на тумані дерева. 2. А чутки приходять у село, мов довгожда…і свята, і розхлюпуються красою наївних легенд і вірою в те, що щось робиться зверху для хлібороба. 3. Недалеко від старови…ої, напіврозвале…ої фортеці, збудова…ої ще за часів татарської навали, кі…отники і піхота провадили учобу. 4. Погожий осі…ій ранок покотив над деревами вибіле…е сонце, низько полями розтікався туман, наливаючи зібраним молоком долини й яруги. 5. На потемнілих стернях рожевіло вогке павути…я з наниза…ими дрібними ягідками роси. 6.Наближаючись до лісу, Дмитро повернув коня на ліву, зарослу дерном обочину і, немов крізь нескінче…і зелені брами, поїхав поміж склепі…ям садже…их в два ряди лип.

   Якщо є можливість, окремим документом відішліть на мою електронну адресу: vvv62vvv@gmail.com

 

Написання НЕ з дієприкметниками

 

Вивчіть правило:

НЕ з дієприкметниками пишеться окремо у таких випадках:

   1) коли при дієприкметнику є залежні слова: не відправлений сестрі лист (сестрі - залежне слово); не оформлені досі документи (досі - залежне слово); не підписана вчора заява (вчора - залежне слово);

   2) коли є протиставлення: костюм не шитий, а в'язаний; город не скопаний, а виораний;

   3) коли дієприкметник з НЕ виступає в ролі присудка: Сад не посаджений; Дорога не заасфальтована.

   НЕ з дієприкметниками пишеться разом, якщо дієприкметники не мають при собі залежних слів: невиконана картопля, незірвані яблука, незакінчений портрет.

   НЕ з дієприкметником пишеться разом і тоді, коли він утворений від дієслів з префіксом недо-: недобудований, недов'язаний, недосіяний, недоспіваний, недоторканий, недометений.

 

   1. Повторіть написання НЕ з іменниками, прикметниками, дієсловами

   2. Виконайте вправу у зошитах:

   Перепишіть речення, розкрийте дужки

1. Не/має приповідки без правди. 2. Хто старе поминає, той щастя не/має. 3. Не/має краю без звичаю. 4. Не/має собака роботи, тому він і хвостом крутить. 5. Його совість чиста, як поцілунок не/мовляти. 6. Краще втонути, як за не/любом бути. 7. Не/смерть страшна, а не/дуга. 8.  Для дурнів закон не/ писаний. 9. Силуване – не/милуване. 10. Не/висіяне насіння і на той рік не/пропаде. 11. Не/закінчене діло покривається снігом.12. Скачуть не/писані рукави, а сите черево.

 

 

   Якщо є можливість, окремим документом відішліть на мою електронну адресу: vvv62vvv@gmail.com


Українська література

Прочитайте казку Б. Лепкого «Мишка», дайте відповіді на тестові запитання в зошитах з української літератури . Якщо є можливість, окремим документом відішліть на мою адресу

1. Богдан Лепкий народився на

а. на Поділлі

б. на Волині

в.  у Галичині

2. Мишка мала свою нірку в кутку, де нога від

а. ліжка

б. крісла

в. стола

3. Мишка вважала, що люди  — це дуже …  сотворіння

а. цікаві

б. ласкаві

в. страшні

4. Де вона не боялася нікого?

а.  в норі

б. на подвір’ї

в. на горищі

5. У полі мишка зустрічалася зі своїми сестрами

а. з міста

б. з лісу

в. з лугу

6. ЇЇ господарі заробили добрі статки на

а. на війні

б. на голоді

в. на лихварстві

7. Чого просила жінка з міста для хворої дитини в господині мишки?

а. хліба

б. молока

в. меду

8. Мишка вирішила знищити «папір, що кривдою людською чути» -

а. боргові розписки

б. ощадні книжки

в. гроші

9. Хто жалував  «ложки молока» для кота

а. мишка

б. господар

в. господиня

10. «Краще там, ніж у такій хаті». Це де?

а. на подвір’ї

б. на полі

в. в місті

11. Казка «Мишка» має підзаголовок

а. Казка для дітей

б. Казка для малих і великих

в. Казка для дітей; малих і великих

12. Встановіть відповідність:

1. експозиція              а. мишка покидає  помешкання

2. зав’язка                  б. помста мишки 

3. розвиток дії           в. розмова господарки з жінкою з міста

4. кульмінація           г.  мишка дізнається  про голодне життя у місті

5. розв’язка                д. опис умов, у яких жила мишка.              

13. Казка «Мишка» належить до

а. казок про тварин

б. побутових казок

в. соціально-побутових казок

 

Ліна Костенко «Крига на Одрі», «Крила»

Прочитайте вірші.

Дайте усні відповіді на запитання с 172-173.

Вивчіть вірш «Крила» напам’ять.

До зошитів випишіть уривок з вірша «Крила на Одрі» від початку до «Крига буйно ломилась». Визначте художні засоби  в ньому за зразком:

 

В цьому році зима 

Не вдягала білої свити.         персоніфікація, епітет

Якщо є можливість, окремим документом відішліть на мою електронну адресу: vvv62vvv@gmail.com


7-Б клас

Спочатку прочитай та запам’ятай основне з вказаного параграфа, розглянь способи розв’язання задач у параграфі, а потім розв’язуй у робочому зошиті запропоновані завдання, відділяючи тему від теми. Це буде підготовкою до контрольної роботи, яку необхідно написати після відновлення навчання в школі.

Даний матеріал можливо опрацювати самостійно.

Після перевірки теоретичного матеріалу, розв’язків даних завдань з твоїм поясненням, контрольної роботи буде виставлена тематична оцінка.  Успіхів!

 

 

7 - Б клас  Алгебра 

 

 

Тема

Стор.

Пункт

Номера

1

Функція. Область визначення, область значень, способи задання

118

23

775, 779, 781, 784, 790

2

Графік функції. Функція як математична модель

123

24

800, 808, 811, 815, 817(а), 818(а), 820, 822

 

3

Лінійна функція, її графік та властивості

133

25

830,831,833.835,837,839,841, 845,847,850,852,854,860,863

 

7 – Б Геометрія

Тема

Стор.

Пара-

граф

Номера

1

ІІ ознака рівності трикутників

96

13

28, 32, 33

2

Рівнобедрений трикутник

105

14

12(1), 17, 25, 27, 28(1), 29(1), 30(1), 37

3

ІІІ ознака рівності трикутників

112

15

12, 13, 14

 

4

Ознаки рівності прямокутних трикутників

118

16

8(1),14(1),16,21,23,26,29,30


 

 

Мій домашній телефон 51-9-25,

 мобільний телефон 097-237-86-48 або 063-209-83-49

Вчитель  Масленко Л.І.


Біологія. 7 клас.

1.

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. 

Опрацювати п .5. стор.22., пит.1 – 4.

2.

 Живлення і  травлення. Різноманітність травних систем.  Опрацювати п .5. стор.22.,п..15 стор.65, п. 43 стор.199.

3.

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині. 

Опрацювати п .5. стор.23.,п..20 стор.91, п. 43 стор.200.

4.

 Транспорт речовин  у тварин.   Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

Опрацювати п .5. стор.24.,п..20 стор.90, п. 43 стор.199.


 

1. Виділення, його значення для організму. Форми  виділення у тварин. Опрацювати п. 5 стор. 23, п.18 стор.80, п.20 стор.90,п.33 стор. 154.

2. Опора і рух. Види скелету. Значення опорно-рухової системи

Опрацювати п. 5 стор. 22, п.33 стор.152, 153, п.37 стор.173,п.42 стор. 197. 

 

Зарубіжна література

Паланюк Ю.П.

7- Б клас

1.Шолом – Алейхем «Пісня над піснями».

Прочитати повість,переказувати,характеризувати образи, виписати цитати в зошит.

2.О. Грін. Повість «Пурпурові вітрила».

Прочитати повість, знати зміст,характеризувати образи.(письмово)


 

 

7-А, 7-Б

Історія України

П.13, написати історичний портрет Ярослава Осмомисла в зошит

П.14, дати відповідь на завдання 9 письмово в зошит

7-А, 7-Б

Історія середніх віків

П.13, написати в зошит хронологію (дати) Столітньої війни

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Історія України – підготуватися до підсумкового тестування за п.10-14

Історія середніх віків – п.14

 

 

Російська мова 7-Б класс

Выучить правило на с.106. Письменно выполнить упражнение 281.

Выучить правило на с.108. Письменно выполнить упражнение  288.

Упр. 293 (выразительное чтение, устный пересказ).

Выучить правило на с.113. Письменно выполнить упражнения 302,  304.

Письменно выполнить упражнение 316, 318; устно – 317, 319.

 

Выразительное чтение упр.309.

 


Завдання з ХІМІЇ

7 клас

Опрацювати §14, 16, 17. Письмово виконати завдання 131, 134.

Письмово виконати наступні завдання:

1.     Розставити коефіцієнти в запропонованих рівняннях хімічних реакцій:


І рівень

Zn+N2→Zn3N2

Ba+O2→BaO

Li+Cl2→ LiCl

HgOHg+O2

 

II рівень

Zn+HCl→ZnCl2+H2

Al+O2→Al2O3

Li+O2→Li2O

 

 

 

ІІІ рівень

Al+HCl→AlCl3+H2

Fe(OH)3Fe2O3+H2O


2.     Скласти рівняння хімічних реакцій та поставити коефіцієнти (з метою перевірки володіння розумовою операцією-аналізу та вміння застосовувати поняття "валентність"):

Ag+…→Ag2S

H2+Cl2→…

…+CO2→CaCO3

KClO3→KCl+…

HgO→…+O2

Na+…→NaCl

Zn+O2→…

Al+…→Al2S3

SO2+H2O→…

CaCO3→…+CO2

H2O2→H2O+…

…+Cl2→CrCl3

 

3.     Знайдіть помилку, допущену при розстановці коефіцієнтів:

С2H2+3O2→2CO2+2H2O

FeСl2+3Cl2→2FeCl3

4Al+3O2→2Al2O3

2ZnS+3O2→2ZnO+2SO2

2CrCl3+Cr→3CrCl2

ZnS+HCl→ZnCl2+H2S

2Fe2O3+H2→2Fe+3H2O

ZnO+2NaOH→Na2ZnO2++H2O


Англійська мова

7-Б

Тема "Doing Chores".

Нові слова с. 56, 59, 61 - виписати в словник, вивчити. Виконати вправи: Впр.1 с.58-читати і перекладати(усно), Впр.2 с.59 - письмово в простих робочих зошитах, Впр.2 с.63-64 - письм. переклад.

Тема " Doctor! Doctor!"

Нові слова с.74, 76, 79, 82,84 виписати в словник, вивчити.

Впр. 1 с.79 вивч. 10 речень.

Виконані письмові завдання можете скинути на мою ел. адресу.

Тема Doctor! Doctor!

Ex. 1-5 p.82-83 ( 2,4 -письмово)

З усіх питань звертатися за ел. адресою nakonechna83@bk.ru або за тел. 0966017697


Інформатика

Тема «Табличний процесор» (2 год)

Опрацювати § 4.1, 4.2(с. 96-114).

Виконати завдання №5(с. 104)


Фізика

Тема «Взаємодія тіл. Сила» (4 год)

Опрацювати § 20, 21, 22(с. 134-149).

Виконати вправу 20 (№ 2, 4, 5), 21 (№ 2-4), 22 (№ 3, 5, 6).


7 клас (географія)

1.Відправляємось в уявну експедицію по  темі «Австралія». Опрацювати всі 5 параграфів: §21,22,23,24,25.

2.Ознайомитися з цікавим матеріалом на сторінці 139-140 підручника.

3.Виконати практичну роботу №7 в зошиті для практичних робіт по темі «Австралія»

4.Виконати тести по темі на сторінці 141-143 по темі «Австралія» в зошиті робочому.