Дистанційне навчання 7-А клас

Українська мова

Учитель Слюсар Ірина Василівна

1.                Опрацювати матеріал у підручнику на с. 154, 156, 159

2.                Виконати письмово вправи 266, 274, 285


Клас

Предмет

Вчитель

Тема

Завдання

7-А

Алгебра

Шрамко О. М

Shramko1973@ukr.net

Функція,область визначення і область значень. Способи задання функції.

П.23, №775, 779, 781, 784, 790.

 

 

 

Графік. Функція, як математична  модель реальних процесів.

П.24, №800, 808, 811, 815, 817(а), 818(а), 820, 822.

7-А

Геометрія

Шрамко О.М

Друга ознака рівності трикутників

§13,№28,32,33.

 

 

 

Властивості і ознака рівнобедреного трикутника

§14,№12(1), 17,25,27,28(1), 29(1),30(1),37.

 

 

 

Третя  ознака рівності трикутників

§15, №12,13,14.

 
 
 

Клас

Предмет

Вчитель

Тема

Завдання

7-А

Алгебра

Шрамко О. М

Shramko1973@ukr.net

Лінійна функція , її графік і властивості

§25№830,833,835,837,839,843,845,847.

7-А

Геометрія

Шрамко О.М

Ознаки рівності трикутників

§13-15, ст.103№37,40, ст.111№№39,43, ст..117№15

 

Українська література

Прочитайте казку Б. Лепкого «Мишка», дайте відповіді на тестові запитання в зошитах з української літератури . Якщо є можливість, окремим документом відішліть на мою адресу

1. Богдан Лепкий народився на

а. на Поділлі

б. на Волині

в.  у Галичині

2. Мишка мала свою нірку в кутку, де нога від

а. ліжка

б. крісла

в. стола

3. Мишка вважала, що люди  — це дуже …  сотворіння

а. цікаві

б. ласкаві

в. страшні

4. Де вона не боялася нікого?

а.  в норі

б. на подвір’ї

в. на горищі

5. У полі мишка зустрічалася зі своїми сестрами

а. з міста

б. з лісу

в. з лугу

6. ЇЇ господарі заробили добрі статки на

а. на війні

б. на голоді

в. на лихварстві

7. Чого просила жінка з міста для хворої дитини в господині мишки?

а. хліба

б. молока

в. меду

8. Мишка вирішила знищити «папір, що кривдою людською чути» -

а. боргові розписки

б. ощадні книжки

в. гроші

9. Хто жалував  «ложки молока» для кота

а. мишка

б. господар

в. господиня

10. «Краще там, ніж у такій хаті». Це де?

а. на подвір’ї

б. на полі

в. в місті

11. Казка «Мишка» має підзаголовок

а. Казка для дітей

б. Казка для малих і великих

в. Казка для дітей; малих і великих

12. Встановіть відповідність:

1. експозиція              а. мишка покидає  помешкання

2. зав’язка                  б. помста мишки 

3. розвиток дії           в. розмова господарки з жінкою з міста

4. кульмінація           г.  мишка дізнається  про голодне життя у місті

5. розв’язка                д. опис умов, у яких жила мишка.              

13. Казка «Мишка» належить до

а. казок про тварин

б. побутових казок

в. соціально-побутових казок

 

Ліна Костенко «Крига на Одрі», «Крила»

Прочитайте вірші.

Дайте усні відповіді на запитання с 172-173.

Вивчіть вірш «Крила» напам’ять.

 До зошитів випишіть уривок з вірша «Крила на Одрі» від початку до «Крига буйно ломилась». Визначте художні засоби  в ньому за зразком:

 

В цьому році зима 

Не вдягала білої свити.         персоніфікація, епітет

Якщо є можливість, окремим документом відішліть на мою електронну адресу: vvv62vvv@gmail.com


Біологія. 7 клас.

 

 

 

 

1.

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. 

Опрацювати п .5. стор.22., пит.1 – 4.

2.

 Живлення і  травлення. Різноманітність травних систем.  Опрацювати п .5. стор.22.,п..15 стор.65, п. 43 стор.199.

3.

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині. 

Опрацювати п .5. стор.23.,п..20 стор.91, п. 43 стор.200.

4.

 Транспорт речовин  у тварин.   Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

Опрацювати п .5. стор.24.,п..20 стор.90, п. 43 стор.199.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Виділення, його значення для організму. Форми  виділення у тварин. Опрацювати п. 5 стор. 23, п.18 стор.80, п.20 стор.90,п.33 стор. 154.

2. Опора і рух. Види скелету. Значення опорно-рухової системи

Опрацювати п. 5 стор. 22, п.33 стор.152, 153, п.37 стор.173,п.42 стор. 197. 
 
 

Завдання для дистанційного навчання з німецької мови

Учитель : Семенюк О.П.

1.                Опрацювати матеріал підручника, с. 86– 93.

2.                Записати у словник нові слова та вивчити їх.

3.                Виконати письмово вправи у робочому зошиті:

1)                Впр.1,   с. 43;

(Виконуючи вправу,звертай увагу  на граматичну таблицю  в підручнику, с.89)

2)                Впр.1,  впр.2 , с. 45; 

(Виконуючи впр.1,звертай увагу  на таблицю, с. 91.

Щоб виконати впр. 2, потрібно спочатку прочитати текст впр.2 підручника на с.92)

3)                Впр.1,   с. 46;

4.                Виконати  тестове завдання

                             Test

Wähle die richtige Endung des Adjektivs.

Вибери правильне закінчення прикметника

1) Mein klein___ Bruder ist 7 Jahre alt.

A -e         B -es          C -er

2) Dieses Modell finde ich besonders interessant__.

A -e         B -es             C -

3) Sie hat braun__ Augen und schwarz__ Haare.

A -en, -en       B -e, -e          C -e, -es

4) Ich finde kariert___ Hemden gut.

 A -es             B -em              C -e

5) Zieh heute eine warm__ Jacke an, es ist kalt.

 A -e                 B -en             C -

6) Für den Winter brauche ich einen warm__ Mantel.

 A -en              B -e                 C -er

7) Wir haben gestern dunkelblau__ Jeans gekauft.

 A -e               B -er                 C -es

8) Meine Freundin hat heute einen weiß__ Pulli an.

A -er               B -en                 C -es

9) Lena hat heute ein schön__ neu__ Kleid an.

A -es, -er            B -es, -es     C -en, -en

10) Dein weiß__ T-Shirt finde ich sehr gut.

 A -es               B -en              C -e

 

Завдання для дистанційного навчання з німецької мови

Учитель: Семенюк О.П.

Моб. тел.: 097 4984104

 

1.  Опрацювати матеріал підручника, с.95-104.

2.   Записати у словник нові слова та вивчити їх.

3.   Виконати письмово вправи у робочому зошиті:

      1)   Впр. 2,   с. 48;

      2)   Впр. 4,  с. 49;

      3)   Впр. 2, с .50 (Щоб виконати цю вправу, потрібно спочатку прочитати текст у

           підручнику , с. 101);

1)    Впр.3, с. 51 (Щоб виконати цю вправу, потрібно спочатку прочитати

           електронний лист у  підручнику , с. 103).

 

 


 

7-А, 7-Б

Історія України

П.13, написати історичний портрет Ярослава Осмомисла в зошит

П.14, дати відповідь на завдання 9 письмово в зошит

7-А, 7-Б

Історія середніх віків

П.13, написати в зошит хронологію (дати) Столітньої війни

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Історія України – підготуватися до підсумкового тестування за п.10-14

Історія середніх віків – п.14
 

Англійська мова

Pupil’s book:

1)                с. 99 – переписати в словник, вивчити нові слова;

2)                Впр. 1, с.103 – читати, перекладати;

3)                Впр. 2, с. 102 – тест;

4)                С. 107 – переписати в словник, вивчити слова;

5)                Впр. 1, с. 108 – повторити правила;

6)                Впр. 1, с. 111 – читати,перекладати;

7)                С. 114 – переписати в словник, вивчити слова;

8)                Впр. 1, с. 116 – читати,перекладати;

9)                С. 120 – переписати в словник, вивчити слова;

10)           Впр. 1, с. 124 – читати, перекладати;

11)           Знайти додаткову інформацію про Велику Британію.

12)      С. 130 – переписати і вивчити нові слова

2)   13) Впр. 1 (С), с. 131 – читати, перекладати;

3)   14)  Впр. 1 с. 135 – читати, перекладати;

15)      Розповідати про популярні в Україні види спорту.

 

Workbook:

1)                Впр. 57, с. 39

2)                Впр. 58, с. 40

3)                Впр. 60, с. 41

4)                Впр. 61, с. 42

5)                Впр. 62, с. 42

6)                Впр. 65, с. 44

7)                Впр. 66, с. 45

8)                Впр. 67, с.45

9)      Впр. 69, с. 47

10)      Впр. 71, с. 48

 

 

 

11)      Впр. 72, с. 49

 

 


Завдання з ХІМІЇ

7 клас

         Опрацювати §14, 16, 17. Письмово виконати завдання 131, 134.

Письмово виконати наступні завдання:

1.                Розставити коефіцієнти в запропонованих рівняннях хімічних реакцій:


І рівень

Zn+N2→Zn3N2

Ba+O2→BaO

Li+Cl2→ LiCl

HgOHg+O2

 

II рівень

Zn+HCl→ZnCl2+H2

Al+O2→Al2O3

Li+O2→Li2O

 

 

 

ІІІ рівень

Al+HCl→AlCl3+H2

Fe(OH)3Fe2O3+H2O


2.                Скласти рівняння хімічних реакцій та поставити коефіцієнти (з метою перевірки володіння розумовою операцією-аналізу та вміння застосовувати поняття "валентність"):

Ag+…→Ag2S

H2+Cl2→…

…+CO2→CaCO3

KClO3→KCl+…

HgO→…+O2

Na+…→NaCl

Zn+O2→…

Al+…→Al2S3

SO2+H2O→…

CaCO3→…+CO2

H2O2→H2O+…

…+Cl2→CrCl3

 

3.                Знайдіть помилку, допущену при розстановці коефіцієнтів:

С2H2+3O2→2CO2+2H2O

FeСl2+3Cl2→2FeCl3

4Al+3O2→2Al2O3

2ZnS+3O2→2ZnO+2SO2

2CrCl3+Cr→3CrCl2

ZnS+HCl→ZnCl2+H2S

2Fe2O3+H2→2Fe+3H2O

ZnO+2NaOH→Na2ZnO2++H2O


Зарубіжна література

7-А клас

Прочитати "Пісня пісень" Ш. Алейхем, "Пурпурові вітрила" О.Грін.


 

Інформатика

Тема «Табличний процесор» (2 год)

Опрацювати § 4.1, 4.2(с. 96-114).

Виконати завдання №5(с. 104)


Фізика

Тема «Взаємодія тіл. Сила» (4 год)

Опрацювати § 20, 21, 22(с. 134-149).

Виконати вправу 20 (№ 2, 4, 5), 21 (№ 2-4), 22 (№ 3, 5, 6).


7 клас (географія)

1.Відправляємось в уявну експедицію по  темі «Австралія». Опрацювати всі 5 параграфів: §21,22,23,24,25.

2.Ознайомитися з цікавим матеріалом на сторінці 139-140 підручника.

3.Виконати практичну роботу №7 в зошиті для практичних робіт по темі «Австралія»

4.Виконати тести по темі на сторінці 141-143 по темі «Австралія» в зошиті робочому.