Дистанційне навчання 11 клас

Клас

Предмет

Вчитель

Тема

Завдання

11

Алгебра

Шрамко О.М

Правила знаходження первісних. Знаходження первісної, що задовольняє дану умову.

§25, №.25.5, 25.6, 25.8, 25.11, 25.12, 25.15, 25.17, 25.17.

 

 

 

 

Shramko1973@ukr.net

Визначений інтеграл та  його геометричний зміст. Формула Ньютона- Лейбніца.

§26 , №26.1 ,26.3, 26.4.

11

Геометрія

Шрамко О.М

Поняття про тіло і поверхню обертання. Циліндр. Осьовий переріз циліндра. Переріз циліндра площиною,паралельною до основи.

§13(ст. 106-108),§18(ст.154-156).

 

 

 

 

 

 

Конус. . Осьовий переріз конуса. Переріз конуса площиною,паралельною до основи.

§19(ст.163-165).

 
 
 

Клас

Предмет

Вчитель

Тема

Завдання

11

Алгебра

Шрамко О.М

Shramko1973@ukr.net

Формула Ньютона- Лейбніца.

§26, №26.8(1-12),26.9(1-9).

11

Геометрія

Шрамко О.М

Конус.Циліндр.

1.Кут при вершині осьового перерізу конуса дорівнює  120°.Чому  дорівнює площа перерізу конуса, проведеного через дві твірні, кут між якими дорівнює 60°, якщо висота конуса дорівнює 1м?

2.У конусі проведено переріз через  його вершину під кутом 30° до його висоти. Обчисліть площу перерізу, якщо висота конуса дорівнює 3 см , а радіус основи -5см.

3.Радіуси основ зрізаного конуса  дорівнюють 11см і 16см , а твірна-13см.Знайдіть відстань від центра меншої основи до кола більшої.

4.Радіуси основ зрізаного конуса дорівнюють 3см і 7см , а твірна-5см. Знайдіть площу осьового перерізу цього конуса.

5.Прямокутна трапеція з гострим кутом 45° обертається навколо меншої бічної сторони. Знайдіть площу осьового перерізу конуса, утвореного в результаті цього обертання , якщо більша бічна сторона і менша основа відповідно дорівнюють 12 коренів з 2 см і 6  см.

 
 Біологія 11 клас.

 

 

1.                 

Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем

Опрацювати п. 32,, пит..1 – 5,письмово пит. 4..

 

2.                 

Загальна характеристика біосфери. Вчення В.Вернадського про біосферу Роль живих організмів у біосфері. Біомаса

Опрацювати п. 34, пит..1 – 5,письмово пит. 3..

 

1. Вплив діяльності людини на стан біосфери.Опрацювати п. 36, пит..1 – 6,письмово пит. 3. Підготувати презентації на дану тему.

 


 

11

Історія України

П.16,17,18, виконати письмово завдання в зошит, дивися додаток №4

П.19-20

11

Всесвітня історія

П.14

П.15, заповнити таблиці№1, 2, на сторінці 112 письмово в зошит


 

 

Додаток №4 (11 клас)

  

Історія України – п.20

Всесвітня історія – накреслити і заповнити таблицю в зошиті

країна

столиця

Кількість населення

ВВП на душу нас.

президент

експорт

Латвія

 

 

 

 

 

Литва

 

 

 

 

 

Естонія

 

 

 

 

 

Білорусія

 

 

 

 

 

Грузія

 

 

 

 

 

Азербайджан

 

 

 

 

 

Вірменія

 

 

 

 

 

Казахстан

 

 

 

 

 

Киргизія

 

 

 

 

 

Узбекистан

 

 

 

 

 

Туркменія

 

 

 

 

 

Таджикистан

 

 

 

 

 

Молдова

 

 

 

 

 

 

 


 

Укр. Мова 11 клас

Опрацювати теоретичний матеріал на с. 263-264

Виконати письмово в зошиті вправу 439

Опрацювати теоретичний матеріал на с.267-269

Виконати письмово в зошиті вправи: 445, 446

Виконати тестові завдання (письмово)

Пряма і непряма мова. Цитата. Діалог

Завдання 1-6 мають по чотириваріантивідповідей, середякихлише ОДНА правильна. Оберітьправильнувідповідь.
1. Виберітьваріант, який є закінченнямвизначення.
Чужемовлення, переданедослівно, без змін, називається…
А) прямою мовою;         В) діалогом;
Б) непрямою мовою;    Г) цитатою.

2. Виберіть рядок, де є непрямамова (окремірозділові знаки пропущено).
A) Коли дивлюсь туди он, на захід, інодічомусь так сумно-сумностає, говорила Маша (О. Гончар).
Б) Чогозажурився, мійлюбийкозаче – питаєдівчинавродлива (Леся Українка).
B) Варвара запитала у начальника, чиможнапослатителеграму в Москву: унеї там занедужаламати (Л. Первомайський).
Г) Яка тирозкішна, Земле, думала Маланка. Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зелом, заквітчатиквітами (М. Коцюбинський).

3. Виберіть рядок, у якому цитату записано правильно

A) Спали мені на думку відомі рядки, в якихПавлоТичина закликав природу хлюпни нам, море, свіжілави! О земле, велетнів роди!
Б) «Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – цейогомова…» – писав ПанасМирний.
B) В. Сухомлинськийзазначав, щолюбов до Батьківщининеможлива без любові до рідного слова.
Г) Уявапоетамалювалатаку картину:
«Летим. Дивлюся, аж світає,
Край неба палає,
Соловейко в темнімгаї
Сонцезустрічає» (Т. Шевченко).

4. Виберітьречення, якевідповідаєсхемі: «П», – а. (розділові знаки пропущено).
A) Що ж не даєменіпромовить просто Так, доле, тиміцніша, я корюся (Леся Українка).
Б) Ніщо так не красить людину, як натхнення, подумала Ярослана (О. Гончар).
B) А цети, Максиме зрадів Карно, дивлячисьувікно. Заходь, заходь! (М. Коцюбинський)
Г) Чивпізнаєш мене, Петре промовив до Кавуна Джеря (І. Нечуй-Левицький).

5. Виберітьречення, де правильно розставленовсі знаки при пряміймові.
A) «Щасливийти в нас, Даньку» – щебетали дівчата, хрумаючи бублики (О. Гончар).
Б) «Де ж він, де?» – гукнув Бертольдо, – «Що ж вінкриєтьсяміж вами?» (Леся Українка)
B) «Щоце за дівчина? Де вона взялася в нашомуселі, – думавмолодийДжеря (І. Нечуй-Левицький).
Г) Бабуся питає: «А що, дітки? Чогоприйшли, мої соколята?» (Марко Вовчок)

6. Виберітьречення, у якому допущено помилку при замініпрямоїмовинепрямою.
A) Батько сказав дітям, що час збиратися в дорогу.
Б) Сам до себе говорив Тимофій, що земля найкращепахневосени.
B) Карпо запитав, чи будете ставитипаркан, чи без паркануобійдеться.
Г) ОленаПетрівна запитала, хто купив Ользітакегарненамисто.

Завдання 7-9 маютьнаметівстановленнявідповідностіміж рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберітьвідповідник, позначений буквою.
7. Установітьвідповідністьміжпоняттями та прикладами.
1. Пряма мова;
2. діалог;
3. непряма мова;
4. цитата.

А) Мати через пліт запитала сина, кудивінзібрався (М. Стельмах).
Б) М. Рильський говорив, що «слово «вчитель» з давніх-давенкористуєтьсявеликоюшаною у народі».
В) – Добриденьдідусю! – вітається хлопчик.
- Добридень, синку! – радієдід. – Сідай, я
тебе яблучкомпочастую з медом (О. Іваненко).
Г) «Та чим же я вам досадив?» – Ягнятко, плачучи, питає (Л. Глібов).

8. Установітьвідповідністьміж схемами та реченнями (окремірозділові знаки в реченнях пропущено)
1.    А: «П!»
2.    »П!» -а.
3.    »П, – а, – п?»
4.    »П, – а. – П!»

A) ЩосьнамалюваврозпитувалаМарійка (Ю. Мушкетик).
Б) І голос сильний нам з гори, як грім, гримитьЛупайтецю скалу (І. Франко).
B) Моїдрузі – вбогібідолахи говорить Кармель От моїдрузі (Марко Вовчок).
Г) Здоров був, любийжінка говорила, а в голосіїїсльозабриніла (Леся Українка).
Д) За що ж хто-небудьпопитає Зозуля Півнявихваляє (Л. Глібов).

9. Установітьвідповідністьміжреченнями та розділовими знаками, пропущеними у них.
1. Кома;
2. двокрапка;
3. лапки;
4. тире.

А) «Прощай, Самсоне! – крикнула зрадлива – Ти думав, щодля тебе я забуду родину? (Леся Українка)
Б) «Чого ж тебе понесло в поле? Чого?» допитуваласьмати (С. Васильченко).
В) «Я цієїпіснініколи не чув – сказав студентові Тарас. – Ви її всю знаєте?» (О. Іваненко)
Г) «А де ж Василько» – поспитавбатькоперегодом (М. Коцюбинський).
Д) Зозуля прилетіла дочорного Дрозда, питає «Щотиробиш?» (Г. Сковорода)

Прочитайте текст (окремірозділові знаки пропущено). Виконайтезавдання 10-11 до нього
(1) На току, біляклуні, безугавногупаютьціпи.
(2) Помітивши малого сина з житнімвінкомна шиї, батькоусміхається, кидаєсусідовіТипоглянь, Олексію, до чогододумавсяхлопець
(3) А що, буде хліборобізсина, – кажедядько. (4) І вони зновуналягають на ціпи. (5) А Василькосідає на купу соломищойновимолоченого жита, поринає в неї і засинає. (6) Прокинувсявід того, щобатькообережно взяв його на руки, претулив до грудей і легко поніс до хати. (7) Ой ти ж молотникумій, – шепотів стиха, і Василькові так гарнобуло на батьківських руках, натруджених і теплих, що пахли снопами.

(За І. Цюпою)

10. Позначтеречення, у якому допущено орфографічнупомилку.

11. Позначтеречення з прямою мовою, яке відповідаєсхемі А: «П!»

12. Складітьдіалог «Веселіканікули» (8-10 реплік) й запишітьйого, правильно розставивширозділові знаки. Складеніреченняповинніматирізніконструкції: пряма мовауживатися і до, і післяслів автора, слова автора посерединіпрямоїмови.

Опрацювати теоретичний матеріал на с. 65-66, розглянути зразки протоколу та витягу з протоколу на с. 66,

Виконати вправи письмово 75, 76, 77

Виконати письмово тести

Складне речення

Варіант - 1

1.      Укажіть ознаки складного речення.

§  А  Має одну  граматичну основу.

§  Б  Може мати  сурядний, підрядний,  безсполучниковий  зв’язки.

§  В  Частини  завжди  залежать одна від одної.

§  Г  Рівноправні частини не  існують на рівні підрядного  зв’язку.

2.      У якому реченні розділові знаки стоять правильно?

§  А  Що правда на світі є, Зачіплянка в цьому не раз переконалась  з’явилась таблиця на соборі.  (О. Гончар).

§  Б  Молодий  узяв Катрю  під  руку  й  повів  до  хати  вузеньким коридором, бо хуторяни не дуже розступалися кожному хотілося подивитись на приїжджих зблизька (Г. Тютюнник).

§  В  Справді  вдома ще  спала  б,  а  тут  встає  до  схід  сонця,  тут саме життя  підіймає,  бо  рано  починається  трудовий  день тих, хто споруджує канал  (О. Гончар).

§  Г  Заснула хвиля  у  броді,  заснув  і присілок над  бродом. А  до нього  ніяк  не  дотягне  своє  снування той  волохатий, що так дитинство нагадує, сон — перед жнивами він завжди тільки скрадається за Данилком, а коли й прихопить його, то лише на якусь часинку  (М. Стельмах).

3.      У якому реченні розділові знаки розставлені правильно?

§  А  Ось так воно й виходить: коли хтось високо злетить, то неодмінно низько сяде  (М. Стельмах).

§  Б  Буває ж так що людину тягне, настійливо тягне кудись, — ось так  і його тягнуло  з тої миті, як тільки він побачив  із степу  це  бойове  судно  що,  мов  сама  його  мрія,  силуетно застигло на обрії…  (О. Гончар).

§  В  День був такий самий, нічого не приніс, абатство завалене шматтям туману завмерло, ждало, прислухалося (П. Загребельний).

§  Г  З  рушницею  полюють  перепілок  восени,  коли  вже  просо вклоняється хазяїнові повними китицями пшоняної каші, а навкруги проса — куди оком кинеш, — самі стерні та копи та скирти…  (О. Вишня).

4.      Які розділові знаки слід поставити замість цифр у реченніВ кухні затихла 1 потім знов зачалась балачка 2 але Трохим вже не мішався 3 він мовчки сидів і постукував пальцями по столі (В.  Винниченко)?

§  А  Кома.

§  Б  Тире.

§  В  Двокрапка.

§  Г  Крапка  з комою.

5.      З’ясуйте, де складнопідрядне речення з підрядним мети.

§  А  Слова  натягувать,  як  луки, щоб  вчасно  збити  на  льоту нерозшифрованої муки невідворотну німоту.

§  Б  Чи я ж того хотів, що сталось.

§  В  Якове, а щоб тобі пусто було.

§  Г  Наші тихенько йдуть; аби ж тільки  їх не помітили.

6.      Укажіть складнопідрядне речення з підрядним місця.

§  А  Не живе ледачий, де кипить робота.

§  Б  Веди мене ти сам, як ти хочеш.

§  В  Я керував стерном, до певної мети мій човен плив.

§  Г  Певно, Якове,  зостанемось ми  вдвох  з  тобою,  бо  всі поляжуть.

7.      Позначте складнопідрядне речення з підрядним з’ясувальним.

§  А  І ніяк ми не вгадаєм, що зробилось з нашим краєм.

§  Б  Та перед смертю дітям повтори ту казку, що лишилася, як спомин.

§  В  Я син твій, син, що йшов  за тебе на смерть.

§  Г  Аж  власний  світ  у  ній  почне  рости,  у  якому  будуть  теж сонця  і  зорі.

8.      Зазначте складнопідрядне речення причини.

§  А  Ні, певно, ти поліг в курганах, бо ти не міг би буть в кайданах.

§  Б  Везли, щоб  там  в краях холодних  згноїти  велетнів народних.

§  В  То колють коней шаблями  в морди  і під  боки, щоб  роз’ярить.

§  Г  Веди мене мерщій —я смерть вже чую.

9.      Виконайте повний синтаксичний розбір речення, розставте розділові знаки Непомітно наче риба в глибині пропливають літа не вловити їх неводом ні вороними кіньми догнати і не прийдуть вони до тебе як ті далекі родичі в гості  (За М. Стельмахом).

 

Варіант-2

Варіант 1

Завдання 1–10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Складним є речення:

А Верби, схилившись над тихим Дінцем, розчісують коси зелені.
Б На заході ще жевріло небо, а в степу вже заходила ніч.
В Липневий день мандрує пішки, казки нашіптує малечі.
Г Пішла дорога то маленькими сосновими лісками, то болотами, то полями.

2. Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення (розділові знаки не розставлено):

А Сині роси зблискували на травах і сонце купалося на левадах.
Б Десь у хлібах кричав перепел і туман стелився од річки.
В На хвилину раптом стихли голоси і спинилися тіні.
Г Хвилина ще і схід розпише в сліпучі барви небосхил.

3. Кома не ставиться в реченні (розділові знаки не розставлено):

А На подвір’ї голосно сміються діти і пурхають горобці.
Б І жмуриться вікнами наша хатина і шепче задумливий сад.
В Жайворонок заспівав для своєї жіночки і їй теж захотілося злетіти в небо.
Г Мені потрібне слово а не слава.

4. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Зранку ми почали непокоїтися…» обрати:

А так що настрій зіпсувався на цілий день;
Б проте погода посприяла нам і цього разу;
В й обговорювати можливі перешкоди;
Г передчуваючи серйозні ускладнення.

5. Не слід ставити коми між частинами складносурядного речення (розділові знаки не розставлено):

А Рясніє дощ і падає лункіше м’яких краплин розмірене биття.
Б Знову яблуні буйно цвітуть і лунає знайомий мотив.
В Грім одгримів і солодкою млостю спокою віє од цвіту вишень і сирої землі.
Г Вишневі зацвіли сади і сніг пахучий падає на воду.

6. Кома перед і ставиться в реченні (розділові знаки не розставлено):

А Мова українська сповнена поетичної грації і тому досить важка для перекладу.
Б Доба Мазепи це час економічного політичного і культурного відродження України після Руїни.
В Треба зазначити що економічних понять в останні десятиліття з’являється все більше і більше.
Г Жовто-блакитні барви символізують дві першооснови буття дух і матерія добро і зло вогонь і вода батько і мати.

7. Складнопідрядне речення з підрядним означальним:

А Рідну пісню треба захищати так, як захищають рідний край.
Б А доки є пісня, нікому не вдасться захмарити небо моєї душі.
В Духовність — озонова пелюстка, що так бережно огортає планету й не дає зруйнувати життя.
Г Народе мій, як добре, що ти у мене є на світі.

8. Складносурядним є речення:

А Тонкі брови, русяві дрібні кучері, рум’яні губи — усе це дихало молодою парубоцькою красою.
Б Гляньмо на трепетну землю — і тоді відкриється нам на зелено-голубому обличчі планети край, схожий на серце.
В У дівчині пробуджується мати — творець нового життя.
Г Як простір немислимий без руху, так поезія неможлива без думки.

9. Яке з наведених складносурядних речень має спільний другорядний член?

А Минуло кілька недовгих хвилин, і вони сиділи поруч над водою, у гущавині дикого терника на камені (С. Васильченко).
Б Був час обідньої перерви — і все живе поховалося в затінки, вщухло, принишкло (О. Гончар).
В Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть (Т. Шевченко).
Г Де-не-де біля вирв сивіє безводний полин або кущиться пахучий чебрець (О. Гончар).

10. Виділіть складнопідрядне речення, у якому засобом зв’язку є сполучник.

А Де молодий вогонь, що серце пік? (Д. Павличко).
Б У карих очах було стільки щастя, що Оксані за цілий вік не вичерпати його (Я. Качура).
В Збратав нас труд, що творить чудеса (М. Рильський).
Г Історія, що сколихнула душу, здається мені дуже значущою (Ч. Айтматов).

 

Завдання 11–15 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише два правильних. Потрібно вибрати два правильних варіанти відповіді.

11. Визначте складнопідрядні речення:

А Не видно і самого океану з височини, а тільки гори хмар, то снігових, то сивих, то блакитних… (М. Рильський).
Б Якщо сьогодні я прийду до неї, вона мене в Александрію візьме (Леся Українка).
В Орел мухи не ловить, а слон за мишею не ганяється (Народна мудрість).
Г В моїй душі мелодія осіння, та в ній я чую ноти весняні (В. Сосюра).
Д Десь на краю села дівчата співали веснянки, гомоніли й галасували діти (С. Васильченко).
Е Людина відчуває свою слабкість тоді, коли її покидають надії (Б. Харчук).

12. Укажіть, у яких складносурядних реченнях кому поставлено помилково:

А Хай лягають зморшки на обличчя, і все вище тисне кров моя, юності в Вітчизни я позичу і пісень позичу в солов’я (В. Сосюра).
Б Або гори Карпати сповиті в синяві мряки, або непроглядні густі праліси синіють здалека, немов зачарований, замкнений у собі, окремий світ (О. Кобилянська).
В Ворожа авіація йшла на місто хвиля за хвилею, та особливо спрямовувався удар по головних об’єктах: Дніпрогес, вокзал, «Запоріжсталь» (Я. Баш).
Г Верба ще більше постаріла, зараз у її дуплі нуртує вода, а на вершечку веселкою грає сиворакша (М. Стельмах).
Д В ті грізні й неповторні дні легенди були буденною дійсністю, і творились вони звичайними смертними юнаками й дівчатами, дітьми й дідами (Ю. Збанацький).
Е На тонкій шиї чорнів шнурок з дукачем, та червоніло дрібне добре намисто (І. Нечуй-Левицький).

13. Укажіть речення, в яких підрядні комою не відділяються (розділові знаки пропущено):

А Я не можу збагнути що саме.
Б Бідні ми як коні на припоні (І. Франко).
В Мене цікавить не як це сталося а які можливі наслідки цього факту.
Г Я не розумію що це.
Д Брат прийде та не знати коли.
Е Я аж почервоніла так засоромилася. (І. Нечуй-Левицький).

14. Укажіть складні безсполучникові речення, в яких між простими реченнями слід ставити двокрапку (розділові знаки пропущено):

А Старий присувається до вікна, зазира всередину й бачить у хаті за столом сидять гості… (М. Коцюбинський).
Б Що за літо заробить Мотря те за зиму і проживуть (Панас Мирний).
В Вона їм не дорога їм дорогі ґрунти та обори.
Г Вхаті грека пахло часником та смаженими грецькими ковбасками густий пах ладану не міг подолати ті запахи.
Д Так і його царська милість велів дати гетьману булаву в Переяславі.
Е Учися як слід то й добре буде. (З творів Ю. Мушкетика).

15. У яких реченнях між частинами слід ставити тире (розділові знаки не розставлено)?

А Він вважав себе багатим є молодість є сила є нестерпне бажання працювати (С. Скляренко).
Б Помажу мов медком солодше буде з’їсти (Л. Глібов).
В І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка стоїть (Т. Шевченко).
Г Вітер війнув листя з клена жовте, жовтаво-золоте полетіло (П. Тичина).
Д Народ хвилюється і це моя вина (О. Довженко).
Е Фіалки на столі прив’яли, а небо квітне у вікні (М. Рильський).

 

Завдання 16 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою.

16. Установіть відповідність між складними безсполучниковими реченнями та розділовими знаками, які необхідно в них поставити:

Розділовий знак

1 тире;
2 кома;
3 двокрапка;
4 крапка з комою.

Речення

А Тихо й нудноі спека пекельна… (С. Васильченко).
Б Скільки глянеш вилискують розгойдані хліба (О. Довженко).
В Лаврін не поганяв волів він забув і про воли і про мішки й тільки дивився на Мелашку (І. Нечуй-Левицький).
Г На хвилину раптом стихли голоси і спинилися тіні (Л. Смілянській).

Д Закурілася земля задиміла пішов дощ дрібний та тихий мов крізь сито засіяв стрепенулися темні ліси і розправляючись підставляли своє загоріле листя під дрібні дощові краплі (Панас Мирний).

 

 


українська література 4 год

1.Еміграційна література “Празька поетична школа” української  поезії та її  представники. Євген Маланюк .Життя та творчість (Вивчити матеріал з підручника. Скласти хронологічну  таблицю  життя та творчості Є.Маланюка.)

2. «Під чужим небом ”,”Стилет чи стилос ” Анілізувати твори .(Один з віршів вивчити напам’ять)                                                       (на вибір ).

3. І.Багряний .Основні віхи життя й творчості митця.(План у зошиті написати )

4. Прочитати роман “Тигролови”  

5 О.Довженко.”Україна в огні”. Прочитати твір. Виписати в зошит цитати для характеристики головних героїв. 

 

1.      Явище шістдесятництва. Нью-Йоркська група. Скласти конспект.

Василь Симоненко. Творча біографія митця. Образ України, громадянський вибір поета.

Віршові розміри (повторити).

Вивчити напам’ять «Задивляюсь у твої зіниці…».

2.      Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача. Громадянські мотиви лірики.

Скласти план у зошиті  біографії та творчого шляху.

 

Вивчити напам’ять «Два кольори», «Коли ми йшли удвох з тобою…»

 

 

 

 


 

Зарубіжна література  11 клас

Прочитати драму Б.Брехта  «Життя Галілея»

Виконайте у зошитах тест за драмою Б.Брехта  «Життя Галілея»

Тест

1.    «Життя Галілея» за жанром:

а) філософська драма;          б) історична драма;              в) психологічна драма.

 

 

 

2. Зонги (вірші), що передують кожній сцені драми «Життя Галілея»:

а) стисло передають, пояснюють її ідею та зміст;

б) вражають авторське ставлення до зображуваного;

в) формулюють проблему, що розглядається.

 

 

 

3. Художній конфлікт драми «Життя Галілея» - боротьба:

а) Галілея з неуцтвом та інквізицією;

б) церкви з розповсюдженням науки, знань;

в) різних світоглядних систем та ідей.

 

 

 

4. Основна проблема драми «Життя Галілея»:

а) відповідальність вченого за наслідки своєї діяльності;

б) складні стосунки вчених і релігійних сил;

в) вибір між матеріальним благополуччям та істиною.

 

 

 

5. Галілей переїжджає з Падуї до Флоренції, бо:

а) рятується від переслідувань інквізиції;

б) Флоренція – батьківщина руху гуманізму;

в) шукає матеріальної незалежності, свободи.

 

 

 

6. У фіналі п’єси Галілей так оцінює своє відступництво:

 а) виправдовує необхідністю подальшої праці, таємної боротьби;

б) пояснює слабкістю, вболіванням за долю сім’ї, страхом тортур;

в) вважає себе зрадником науки, не гідним звання вченого і поваги.

 

 

 

7. Символом матеріальної залежності генія, вченого, людини взагалі від реалій життя в драмі є:

 

 

 

а) гроші;        б) склянка молока;               в) телескоп;                           г) гуска.

 

 

 

8. «Нещасна та країна, що потребує героїв», - ця фраза Галілея є:

а) виправданням свого зречення;

б) позицією вченого, який працює не заради слави;

в) позицією егоїста, який себе ставить понад усе.

 

 

 

9. Українською мовою п’єсу «Життя Галілея» переклав:

а) Зісман ;                                  б)  Стус;                             в) Попович.

 

 

 

10. Брехта гітлерівський уряд позбавив німецького громадянства за антимілітаристський характер:

а) драми «Страх і відчай у Третій імперії»;

б) драми «Матінка Кураж і її діти»;

в) вірша «Легенда про мертвого солдата».

 

 

 

11. Характер свого театру Брехт визначив як:

а) драматичний;                   б) дискусійний;            в)  епічний.

 

 

 

12. Суть «ефекту очуження»:

а) здивувати глядача неймовірністю зображуваного;

б) викликати неприйняття, заперечення зображуваного;

в) викликати критичне сприйняття зображуваного.

 

Прочитати роман А.Камю «Чума».

 


 

Завдання з ХІМІЇ

11 клас

Повторити §24, 25.

Опрацювати §27, вивчити хімічні властивості естерів та жирів.

Письмово виконати № 230 – 232, 234, 235 – 242 J

Опрацювати стор. 181 – 185 (мило). Письмово виконати № 226 – 229.

Опрацювати §28, вивчити властивості глюкози.

Письмово виконати № 244 – 251 J


 

 

 

 

Інформатика

Тема «Бази даних. Системи управління базами даних»(4 год)

Опрацювати § 3.1-3.4

Виконати завдання 3б (с. 120), 2,4 (с. 126), 3 (с. 131), 2 (с. 139).


 

 

 

 


 

 

 

 

Фізика

Тема «Електромагнітні коливання і хвилі»(6 год)

Опрацювати § 29-34

Виконати вправи 25 (№ 2, 4), 26 (№ 1, 2), 27 (№ 2 -4).


 

English  Form 11

 

Lesson 1

 

 

 

1) Write down the words   p. 144. Learn the words.

2) Do in written form  Ex  a  p.146

                                  Ex  a  p.147      

Lesson 2

 

 

 

1)    Read the text     p.150-153

2)    Read the text     p.160-161

Lesson 3

 1) Write down the words   p. 162

  2) Read    Ex II  p.163-164

Lesson 4

1)    Read about New Zealand  p. 174-176

2)    Read p. 177-179

3)    Write down a report p. 179

4)    Be ready to speak about 

            - Canada

            -  Australia

            - New Zealand

  

Економіка

 

   Опрацюйте п. 4.3 "Ринок землі" підручника , с. 60 – 62.

   Занесіть до словника нові терміни.

   Запишіть до робочих зошитів формули для визначення ціни землі.

   Якщо виникнуть запитання, пишіть на мою електронну адресу

vertiporoch@gmail.com


   Опрацюйте п. 4.5 "Що таке ринок інформації та які він має особливості" підручника , с. 64 – 67.

   Занесіть до словника нові терміни.

   Дайте відповіді на контрольні запитання с. 67 - 68.