Дистанційне навчання 10 клас

Клас

Предмет

Вчитель

Тема

Завдання

10

Алгебра

Шрамко О.М

Тотожні перетворення тригонометричних виразів

§20, №4, 5(ст.277-278).

 

 

Shramko1973@ukr.net

Формули додавання.

§21.1, №1, 2, 3(ст..282-283).

 

 

 

Формули подвійного аргументу

§21.2 ,№1, 2, 3, 3, 5, 6(ст.287-288).

10

Геометрія

Шрамко О.М

Використання паралельності прямих і площин при побудові перерізів многогранників.

§8, №313, 314,316,318,322,325.

 
 

Клас

Предмет

Вчитель

 

 

10

Алгебра

Шрамко О.М

Shramko1973@ukr.net

Формули пониження степеня.Формули половинного аргументу.

§21.2 ст.288 №7,8,9.

10

Геометрія

Шрамко О.М

Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикуляр і похила.

§10,№385(1),390(1),392,398(1),400(1).

 

Учитель Слюсар Ірина Василівна

10 клас. Українська мова

1.     Опрацювати з підручника  параграфи 8,9,10,11

2.     Виконати письмово вправи 163, 173,184,196, 206

Українська література

1.     Опрацювати біографію М. Коцюбинського. Скласти хронологічну таблицю (письмово).

2.     Прочитати новелу «Intermezzo»; знати зміст

3.     Прочитати повість «Тіні забутих предків»; знати зміст

4.     Виконати  усно завдання з підручника на с. 163-164 (письмово виконати тільки тестові завдання)

5.     Переглянути фільм Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» (за бажанням)


Завдання дистанційного навчання з біології

Cтефаник Л.Л.

1.                 

Віруси, їх хімічний склад, будова, життєві цикли.

Опрацювати п. 32,33, пит..1 – 4,письмово пит. 5..

 

2.                 

Роль вірусів у природі

Опрацювати п. 34, пит..1 – 4,письмово пит. 5..

 

 
 

1.

Пріони. Опрацювати п. 35, пит..1 – 5,письмово пит. 6.

 

 

Зарубіжна література

Паланюк Ю.П.

1.М.Некрасов.

Прочитати про життя та творчість письменника.

Вивчити напам’ять вірші Некрасова на (вибір учня).

2.В.Вітмен. Прочитати про життя та творчість письменника.

Вивчити напам’ять поезії Вітмена на (вибір учнів).


Історія України (підручник Ф.Г. Турченко, 2007)

П. 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, виконати тести письмово в зошит, дивись додаток №3

Всесвітня історія

П. 16, П.17,

Правознавство

П.14, 15

Додаток №3 (10 клас)

Початковий рівень

1. Як називають орендарів, комісіонерів, маклері, торговців-оптовиків, промисловців:

А) вебмани                   В) непмани

Б) бетмани                    Г) кетмани

2. Коли була запроваджена нова економічна політика:

А) 1920р.                     В) 1919р.

Б) 1921р.                      Г) 1922р.

3. Коли було прийнято постанову «Про заміну розкладки натуральним  податком»?

А) 15 січня 1921 Х з’їздом РКП(б)

Б) 15 лютого 1921 Х з’їздом РКП(б)

В) 15 квітня 1921 Х з’їздом РКП(б)

Г) 15 березня 1921 з’їздом РКП(б)

 

4. В жовтні 1922 р. були випущені забезпечені золотом банківські білети:

А) златники                  В) рублі

Б) червінці                    Г) гривні

5. Політика коренізації затверджена на:

А) ХІІ  з’їзді РКП(б) у квітні  1923 року

Б) Х з’їзді РКП(б) у березні 1921 року

В) ХІ з’їзді РКП(б)  березень-квітень 1922 року

Г) ХІІ з’їзді РКП(б) у травні 1924 року

6. Суть політики українізації полягала:

А) насадження російської мови в Україні;

Б) насадження української мови національним меншинам;

В) запровадження української мови в школах і закладах культури;

Г) русифікація національних меншин;

Середній рівень

7. Виберіть характерні ознаки  нової економічної політики:

А) націоналізація всіх підприємств;

Б) денаціоналізація частини підприємств, передача в оренду дрібних і середніх підприємств;

В) продподаток;

Г) продовольча розкладка;

Д) загальна трудова повинність;  

Ж) легалізація торгівлі;

З) мілітаризація праці.

8. Виберіть госпрозрахункові трести, які були організовані в період НЕПу?

А) «Продвугілля»

Б) «Донвугілля»

В) «Продамет»

Г) «Південносталь»

Д) «Коксобензол»

Ж) «Союз рейкових фабрикантів»

З) «Продаруд»

Достатній рівень

9. Встановіть у хронологічній послідовності:

А) Випущені червінці.

Б) Запровадження НЕПу.

В) Впровадження укранізації.

Г) Призначення М.Скрипника на посаду народного комісара освіти.

Д) Запровадження плану  ГОЕЛРО.

10. Встановіть відповідність між історичними постатями та посадами, які вони очолювали: 

1) Володимир Затонський

 

А) народний комісар освіти УСРР (1927-1937 рр.);

2) Лазар Каганович

 

Б) нарком освіти УСРР в 1922-1923 рр.;

3) Мирон Владимиров

 

В) генеральний секретар ЦККП(б)У (1925-1928 рр.)

4) Микола Скрипник

 

Г) нарком внутрішніх справ;

 

 

Д) нарком продовольства УРСС.

Високий рівень

11. Прочитайте коротку біографію історичного діяча та запишіть його ім’я та прізвище:

«Державний та громадський діяч, перебував під впливом Української партії соціалістів-революціонерів в (УПСР). Із вересня  1921р. по лютий 1927р.- нарком освіти України. В 1926р. піддав критиці політику більшовиків в Україні, спрямовану на призначення на вищі державні партійні посади республіки неукраїнців, яким були байдужі прагнення мас до національного відродження. Він звинуватив Л.Кагановича, тодішнього генерального секретаря  ЦК КП(б)У, в хибній кадровій політиці й рекомендував відкликати  його з України. В 1927-1930 рр. працював у Ленінграді ректором інституту народного господарства, а потім політехнічного інституту. В 1923 р. засуджено до 10 років позбавлення волі за сфальсифікованою справою (участь в Українській військовій організації). В 1946 р. загинув від рук агентів НКВС»

 

12. Які заходи дали такий розвиток економіки в Україні, назвіть характерні ознаки цієї політики.

Джерело: О.Бойко «Історія України»

«Тільки у 1928-1929 рр. в Україні вироблено електроенергії на 138% більше ніж 1913 р., кам’яного вугілля – на 119,3%, сталі – на 117%. Поступово виходило з кризи і сільське господарство республіки, яке за обсягом валової продукції вже 1927—1928 pp. дещо перевищило рівень виробництва 1913 р. Водночас сільське господарство помітно відставало від промисловості. Якщо 1927—1928 pp. порівняно з попереднім роком обсяг промислової продукції зріс на 19,5%, то сільськогосподарської — лише на 6%» 

Історія України – п.50

Всесвітня історія – п.18

Правознавство –п.16


 

Завдання з ХІМІЇ

Повторити § 17.

Опрацювати §18, виконати письмово № 168 – 171(обов’язкові).  № 174 – 178 – потри задачі на вибір.

Підготувати матеріал (проект) на тему «Корозія металів. Захист від корозії».

Опрацювати §20, виконати письмово № 190, 191, 194, 196, 197.


Англійська мова. 10 клас

Вчитель Пристайчук Н.М.

Тема: Наука і технічний прогрес.

Підручник:

1.     Вивчити нові слова і записати їх у словник (с. 76 Впр. 1-3, с. 78 Впр. 3, с. 80 Впр. 1, с.82 Впр. 1).

2.     Вправа 1, ст. 77.

3.     Вправа 4, ст. 78.

4.     Вправа 5, ст. 79.

5.     Вправа 1, ст. 80 (перекладати, переказувати).

6.     Вправа 2-3, ст. 81.

7.     Вправа 2-3, ст. 82.

8.     Вправа 4-5, ст. 83.

9.     Вправа 7 (а), ст. 84.

10.                Вправа 8, ст. 85 (перекласти).

11.                Вправа 1-2, ст. 86 (вивчити вправу 2).

12.                Вправа 5-6, ст. 88 (вивчити вправу 6).

13.                Tapescript (Unit 5), ст. 192 (переказувати інформацію).

Зошит з друкованою основою:

1.     Вправа 4, ст. 48.

2.     Вправа 2, ст. 49.

3.     Вправа 3, 1, ст. 50.

4.     Вправа 2, ст. 51.

5.     Вправа 1,2, ст. 52.

6.     Вправа 1,2, ст. 53.

7.     Вправа 3,4, ст. 54.

 

 

Тема: Наука і технічний прогрес.

Підручник:

1.     Вправа 7, ст. 89 (написати email).

2.     Вправа 1-3, ст.90.

Тема: Природні лиха та катастрофи.

3.     Вправа 1, ст. 92 (виписати слова в словник та вивчити їх).

4.     Вправа 2, ст. 92 (виписати нові слова та вивчити їх, перекладати текст).

5.     Вправа 4-5, ст. 94-95 (опрацювати).

6.     Вправа 2-3, ст. 97 (нові слова виписати в словник та вивчити).

7.     Tapescript (Unit 5), ст. 192 (переказувати інформацію).

Зошит з друкованою основою:

1.     Вправа 5, ст. 54 (проект).

2.     Вправа 1-2, ст. 56.

3.     Вправа 1-2, ст. 57.

4.     Вправа 1, ст. 59.

 


10 клас.(географія)

1.За вашими конспектами скласти порівняльну характеристику двох країн Західної Європи. Виконати практичну роботу №3 в зошиті для практичних робіт.

2.Тема «Держави-сусіди України» На сторінці 189 підручника виконайте завдання: 1,2,3,4,5,6,7. Для цього використовуйте тематичні карти атласу або підручника.

3. Опрацювати тему : «Росія» §28. Ворога потрібно добре знати !

4.Опрацювати §29 «Польща» і друзів потрібно знати !


Фізика

Тема «Закон збереження в механіці».

Опрацювати § 32-37

Виконати вправи 28 (№3, 5), 29 (№ 2, 4, 5), 30 (№ 1, 3), 31(№ 2-4), 32 (№ 3).